چهاراه اقتصاد، علوم شناختی، علوم داده و هوش مصنوعی

نشست هم اندیشی اساتید و دانشجویان دانشکده های اقتصاد و مهندسی برق و کامپیوتر شنبه 11 آبان ماه 1398 ساعت 17:30 الی 19:30 در مرکز نوآوری کارولوکس با هدف

-به اشتراک گذاری زمینه های تحقیقاتی جاری و یافتن زمینه های تحقیقاتی مشترک جهت همکاریهای آتی و – هم اندیشی برای طرح مسائل کاربردی اقتصادی بر اساس علوم داده، شناختی و هوش مصنوعی و – آشنایی و تیم سازی بین رشته ای دانشجویان علامند دانشکده های اقتصاد و مهندسی برق وکامپیوتر جهت شرکت در در چالش “داده کاوی به توان شناختی” ، برگزار شد.

لینک گروه تلگرام جهت ادامه هم اندیشی به t.me/ECEECO