مفتول شیشه فلز پایه مس-زیرکونیم (با استحکام بالا)

کاربرد
  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • ریزابزار (Micro-device)
  • پیل­های سوختی
  • کاربردهای خودرو
بازار
  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • انرژی‌های نو
تیم فنی
  • مهدی ملکان
  • احمد بهمنی