محصولات اکسترودی و کارپلاستیکی آلیاژی منیزیمی (فلزات فوق سبک)

کاربرد
  • استنت‌های پزشکی
  • قاب‌ها و فریم‌های محصولات الکترونیکی
  • جداره‌­ها در صنایع هوافضا و خودرو به منظور سبک‌سازی
بازار
  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • صنایع خوردو و هوافضا به دلیل سبکی و استحکام بالا
تیم فنی
  • مهدی ملکان
  • احمد بهمنی