فناوری و سرویسهای مبتنی بر مکان

Location-based Services & Technologies

دوشنبه 5 اسفند 98 از ساعت 16 الی 18 مرکز نوآوری کارولوکس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

***********************************************************************

گردهمایی و پنل تخصصی فن آفرینی

سخنران کلیدی:

دکتر فرشاد لاهوتی، دانشگاه تهران و Caltech

اعضای پنل:

مهندس علی الهی از تپ سی

مهندس سید رضا جوکار از همراه اول

مهندس پیام آراسته از بلد

مدیر برنامه: دکتر منوچهر مرادی، دانشگاه تهران

ظرفیت محدود است، لینک رزرو:

sarveentech.ir/techforum

*به همراه پذیرایی در ابتدای برنامه و پرسش و پاسخ