فلز سرب از باطله های فیلتر کیک لیچینگ روی

کاربرد
باتریهای اسید سرب، در اجزای الکترونیکی، روکش کابل، مهمات، در شیشه CTRها، سرامیک، شیشه‌های سربدار، لوله‌های سربی در رنگ­ها، آلیاژها، پیوتر، اتصالات و مواد پرکننده.
تیم فنی
  • فریبا فرهمند، دانش ­آموخته کارشناسی ارشد
  • دکتر فرشته رشچی، استاد راهنمای پروژه