سرطان سنجش همراه

کاربرد
 • شناسایی مراحل اولیه سرطان
 • مراحل درمان سرطان
 • تشخیص عود مجدد سرطان
 • تشخیص فلزات سنگین و سمی مانند جیوه, سرب و آرسنیک در آب
بازار محصول
 • آزمایشگاه­های بیمارستان­ها و مراکز درمانی
 • دانشگاه­ها و موسسات
 • سازمان­ آب و فاضلاب
 • مصارف خانگی
تیم فنی
 • دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
 • دکتر محمدامین صادقی
 • فاطمه عارفی
 • سمیرا ساجد
 • سعید گودرزی