دستگاه ثبت الکتروفیزیولوژی

کاربرد
ثبت فعاليت هاي نروني (اسپایک و یا پتانسيل حوزه هاي محلي) قابل قرائت و ذخيره سازي
بازار
  • آزمایشگاههاي علوم شناختي
  • آزمایشگاههای تست حیوانی
تیم فنی
  • یارالله کولیوند: مدیر فنی پروژه، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر مسعود یزدانیان: طراحی برد، ارتباط با حسگرها، و جعبه دستگاه، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر علی مفتخرزاده: مدیر بخش نرم افزار نهفته و سخت افزار، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • محمود سلیمانی: مدیر مالی و حسابداری شرکت نیک تک فن آوری

  • دکتر امید شعاعی: مدیر عامل شرکت نیک تک فن آوری

 

توضیحات بیشتر

با استفاده از این سيستم امکان راه اندازي سيستم آزمایشگاهي علوم شناختي و انجام آزمایش هاي پارادایم کنترل امکان پذیر مي باشد. در این سيستم با استفاده از الکترودهاي خاصي که مستقيماً در مغز حيوانات قرار مي گيرد، امکان ثبت فعاليت هاي نروني (اسپایک و یا پتانسيل حوزه هاي محلي) قابل قرائت و ذخيره سازي است. سيستم ثبت الکتروفيزیولوژي نيک تک شامل قسمت هاي پيش تقویت کننده، کاندیشنر و مبدل آنالوگ به دیجيتال است که به منظور استفاده در محيط هاي آزمایشگاهي و تحقيقاتي طراحي شده است. این سيستم با استفاده از ورودي هاي دیجيتال سنکرون با داده هاي آنالوگ امکان اجراي پارادایم کنترل را در آزمایش هاي پيچيده ممکن مي سازد. همچنين این سيستم به صورت سفارشي امکان تحریک الکتریکي و اندازه گيري امپدانس الکترودها را دارد.