دستگاه الکتروشوک خودکار (Automated External Defibrillator-AED)

کاربرد
نجات جان مصدوم تا رسیدن کمک‏های اولیه
بازار

اماکن عمومی، و همچنین مراکز درمانی و بیمارستانها

تیم فنی
  • عرفان قادری، دانشجوی ارشد: موضوع پایان نامه مرتبط، وسپس همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • یارالله کولیوند: مدیر فنی پروژه، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر علی مفتخرزاده: مدیر بخش نرم افزار نهفته و سخت افزار، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • میلاد قنبری و بهاره ماستیانی: طراحی الگوریتم تشخیص، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • سید رسول فرجی: طراحی برد و نرم افزار نهفته، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • محمود سلیمانی: مدیر مالی و حسابداری شرکت نیک تک فن آوری

  • دکتر امید شعاعی: مدیر عامل شرکت نیک تک فن آوری

توضیحات بیشتر

دستگاه الکتروشوک خودکار (AED)، یک دستگاه الکترونیکی قابل حمل است که می تواند آریتمیهای قلبی خطرناک که موجب مرگ می شود را تشخیص داده و در صورت لزوم (مانند ایست ناگهانی قلب یا آریتمی کشنده که قلب به طور ناگهانی و غیرمنتظره از ادامه تپش موثر باز می‏ماند که باعث اختلال در روند خون رسانی به مغز و اندام‏های حیاتی خواهد شد) با اعمال شوك الکتریکی مناسب موجب از سر گیري ریتم طبیعی قلب شود.