تمدید ارسال پروپوزال! چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”

شتابدهنده شناختیCognotech ، مرکز نوآوری کارولوکس، شتابدهنده نیروان با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار می کند

محورهای چالش:

تولید، توسعه و بومی سازی؛

بازی های دیجیتال، مداد – کاغذی و فیزیکی

اپلیکیشن و سایت های e-learning و m-learning

فناوری و ابزارها

بسته های ارتقا و توانبخشی شناختی

زمان ارسال پروپوزال: تا 20 شهریور تمدید شد . از طریق http://cognotech.ir

بیش از 360 میلیون تومان جایزه نقدی و سوبسید فروش

جوایز: حمایت از 5 تیم برگزیده شامل جوایز نقد