تصویربرداری، فاصله سنج و سرعت سنج راداری فرکانس میلیمتری

کاربرد
تصویر برداری امنیتی و کنترلی
بازار
  • دوربین‌های سرعت سنج
  • دوربین‌های کنترلی
تیم فنی
  • محمدرضا کلاهدوز
  • محمد نشاط
  • مهدی قائمی
  • محمدرضا صیدی
  • ناصر جعفری
  • رامین قاسمی