بسته سلامت اوسیناپ

کاربرد
  • پایش سلامت الکترونیک به صورت خودکار
  • پایش روزانه زنان باردار، بیماران دیابتی، فشار خون و …
توضیحات بیشتر

 

بازار
  • زنان باردار، بیماران دیابتی، افراد سالمند و …
  • مراکز بهداشتی-درمانی
تیم فنی
  • محمدرضا کلاهدوز، موسس و مدیرعامل
  • علیرضا فاضلیان، مسئول تیم سخت افزار
  • محمدرضا همتی، مسئول تیم نرم افزار
  • مهدی مدنی، مسئول بازاریابی و تجاری سازی